Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

AVALEHT

VALITSEVA ERIOLUKORRA TÕTTU ON PÄRNU LASTE JA NOORTE TUGIKESKUS AJUTISELT KÜLALISETELE SULETUD!

Täiendavat infot eriolukorra kohta saate Pärnu linna kodulehelt.

Olge hoitud!

—-

NB! Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse koduleht on uuendamisel. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

—-

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse eesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine. Oma tegevuses juhindume kehtivatest õigusaktidest ja põhimäärusest. Loodud on laste/noorte põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused; tugikeskuses on tagatud kõigile lastele/noortele arenguks turvaline kasvukeskkond ja ettevalmistus võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Endine Pärnu Lastekodu kolis 1. jaanuar 2011 peremajadesse aadressil Oja 97 ja kandis kuni augustini 2017 nime Pärnu Lasteküla.
Alates septembrist 2017 sai Pärnu Lasteküla uueks nimeks Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus, mis on Pärnu Lasteküla õigusjärglane.

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuses on kuus peremaja ja tegelusmaja. Igas peremajas elab kuni 8 last/noort. Tegelusmajas koordineeritakse Tugikeskuse tööd, viiakse läbi ühisüritusi ja võõrustatakse külalisi.

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus on linna hallatav asutus.

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse MISSIOON on luua lapsele/noorele kodu- ja turvatunne, väärtustades tema isikupära, tervist ja elu.

VISIOON

  • kaasaegne ja hinnatud organisatsioon
  • laps/noor on sotsiaalselt toimetulev
  • ärksa koostöövaimu ja kompetentsiga töötaja
  • positiivne ellusuhtumine
  • omame sotsiaalteenuste tunnustatud kvaliteedimärki

VÄÄRTUSED “SEPAD”

  • Sihistatud tegevus – töötame ühiste eesmärgistatud tegevuste elluviimise nimel, arvestades valdkonna eripära ja suundi
  • Elujaatav suhtumine – positiivne hoiak
  • Professionaalsus – hindame kompetentsi ja oskust, mida jagame laste/noortega
  • Areng – elukestev õpe – oma töös oleme uuendustele avatud ja loovad. Tunnustame saavutusi
  • Diskreetsus – usaldusväärsus – ausus – avatus – hoolivus suhetes ja tegevustes loob usaldusväärse õhkkonna

pärnuombuLapsed