2020. aasta tunnustuse lapsehoidjana sai Jaanika Song

2020 aastal toimunud Sotsiaalkindlustusameti raske- ja sügava puudega laste tugiteenuste osutajate tunnustamisürituse raames sai tunnustuse Jaanika Song, kes on Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuses töötanud üle kahekümne aasta.