Alates 2021. aastast tegeleb tugiteenustega uus inimene!

2021. aasta tõi endaga kaasa suure muutuse raske- ja sügava puudega laste tugiteenuste maastikul, seda nii kohaliku omavalitsuse kui ka tugikeskuse siseselt. Alates 01.jaanuar 2021 koordineerib tugiteenuseid Kersti Peterson, kellega saab ühendust nii e-maili tugi@parnutugikeskus.eu kui ka telefoni teel: 5552 8551.