Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

KONTAKT

Pärnu Laste ja Noorte TugikeskusKaart PLK adre
Oja 97
Pärnu 80040
tel: 4440 094
Reg: 75035737
info@parnutugikeskus.eu

Kontakt 2Kontakts 2

MAJA NR 1
Meie poole saate pöörduda tööpäevadel 8:00 – 16:00        

ÜLLE MÄNNISTE (juhataja) 444 0095 juhataja@parnutugikeskus.eu
ANNA-MARIA WYSOCKA (sekretär-personalitöötaja) 444 0094, 5552 2003 info@parnutugikeskus.eu
(Kaja Kadakas LHP asendaja)
KERSTI KAARMA (juhataja asetäitja) 5808 0679 kersti@parnutugikeskus.eu
MARI VEBERSON (Projekt “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ projektijuht) 5552 8551 mariveberson@gmail.com

** lapsehoiuteenuse esindaja, nõustaja-projektide koordinaator (ametikoht täitmata)
SKA tugiteenuste korraldus/jaotus:
Ülle Männiste – teenuse osutamise lepingute (KOV, SKA) sõlmimine
Mari Veberson – projektijuht sh. teenustundide õigsuse kontroll
Kersti Kaarma – tugiteenuste koordineerimine (hoiukodu)
Anna-Maria Wysocka- lepingute sõlmimine (tugiisikud, lapsehoidjad), teenuse osutamise lepingud lapsevanematega, teenustundide arvestus

MAJA NR 2 TURVAKODU * KASVATUSALA TÖÖTAJAD
Tel 443 1133 info@parnuturvakodu.eu

MAJA 2 * KASVATUSALA TÖÖTAJA
Tel 5552 2136 maja2@parnutugikeskus.eu

MAJA NR 3 * PEREVANEMAD
Tel 5552 2139 maja3@parnutugikeskus.eu

MAJA NR 4 * PEREVANEMAD
Tel 5552 2138 maja4@parnutugikeskus.eu

MAJA NR 5 * „Lootuse pere“ * KASVATUSALA TÖÖTAJAD ja TEGEVUSJUHENDAJA
Tel 5552 2135 maja5@parnutugikeskus.eu

MAJA NR 6 * Hoiukodu * KASVATUSALA TÖÖTAJAD
Tel 5555 2586 maja6@parnutugikeskus.eu

MAJA NR 7 * KASVATUSALA TÖÖTAJAD
Tel 5552 2137 maja7@parnutugikeskus.eu

Tel 5552 2136 maja2@parnutugikeskus.eu

Selleks, et olla parem kui minevikus, ei tohi me lasta endal sellega kontakti kaotada, vastupidi me peame seda oma jalgade all tundma, sest oleme selle peal üles kasvanud.
/Jose Ortega Y Gasset/